Sabine Gartner

Helhetsterapeut för

människor & djur

Djurkommunikation

Hur är det möjligt att kommunicera med djur?

Många upplever att de gör det med sina djur. Många har en stark känsla för vad djuret vill förmedla, de litar på sin intuition.

Olika personer kan uppleva det olika.

För mig är det precis som en dialog med en annan människa. Tyst inom mig uttalar jag en fråga till djuret och tyst inom mig hör jag ordagrant vad djuret svarar. Jag brukar också känna en känsla i djuret som blir ett komplement till dialogen. Ibland kan bilder också komplettera.

Något av det viktigaste jag har lärt mig är att ofta är det vår människohjärna som har begränsningar. Att våga släppa på inlärda mönster om vad vi har trott varit möjligt, omöjligt eller konstigt, innebär en känsla av frihet. Att våga vara mottaglig för något nytt som kommer till oss. 

Fantastiskt att detta är något alla kan lära sig och att undervisa är något av det roligaste jag vet, att uppleva elevernas glädje när de kommunicerar med ett djur och att följa deras utveckling.

Vill du lära dig? Välkommen på kurs.

Samma sätt används för att prata med växter.

Vill du att jag ska kommunicera med ditt djur? Pris: 850 kronor + körersättning om jag kommer till dig.


Boken Djurens Budskap skrev jag efter att ha hört många djur som uttryckte en längtan till att deras budskap ska nå ut till människor. Det jag hört djuren berätta är värt att lyssna på och det handlar om allt möjligt. De har pratat om relationer, hur vi människor lever, de ger många kloka insikter om vad som behövs i världen och ibland handlar det om hur djurägare behöver vara.

Köps hos Adlibris, Bokus, Cdon och Solentro.