Sabine Gartner

Helhetsterapeut för

människor & djur

Djurkommunikation och djurhealing

Steg 1: Denna kurs är för nybörjare

och du lär dig grundtekniken för att kunna kommunicera med djur, i första hand med dina egna djur och vilda djur.

Du tränar kommunikationerna med min

hund och vi går noggrant igenom dem efteråt.
Kursen är 2 dagar kl 10-17.

Åldersgräns 18 år.

Priset är 3150 kronor och det ingår kurslitteratur och fika.

25-26 maj,  29-30 juni,  27-28 juli,  14-15 september.

Steg 2: Under de här kursdagarna utvecklar och fördjupar du dina kunskaper för att kunna hjälpa framtida klienter på ett tryggt och säkert sätt.
Kursen är 2 dagar kl 10-17.

Förkunskap: Djurkommunikation steg 1.

Priset är 3150 kronor och det ingår kurslitteratur och fika.

26-27 oktober.

Djurhealing: Du får en repetition i djurkommunikation och hur vi

kombinerarar kommunikationen med healingen som är specifik för djur

Du tränar kommunikation och healing

under kursen och vi går igenom behandlingarna.

Pris:3150 kronor.

Förkunskap: Djurkommunikation steg 1

och Helhetshealing steg 1 och 2.

Kanalisering

Steg 1:

Denna kurs är för nybörjare.

Du lär dig ta kontakt med din egen guide och vägledare.

Vi pratar om etiken i det vi gör och du lär dig sätta gränser tack vare ett energiskydd som du får under kursen.

Du ska känna dig trygg och säker när du kanaliserar hemma efter kursen.

Alla kan lära sig.

Kursen är 2 dagar kl 10-17.

Pris: 2700 kronor och det ingår kurslitteratur och fika.

Åldersgräns: 18 år.

18-19 maj,  20-21 juli,  12-13 oktober.
Steg 2:

Fortsättningskurs. Du lär dig att kanalisera åt någon annan, det vill säga få kontakt med den personens guider och vägledare och förmedla informationen.

Du tränar flera gånger för att kunna känna dig trygg och säker på att du gör rätt.

Kursen är 2 dagar kl 10-17.

Pris: 2950 kronor och det ingår kursmaterial och fika.

Förkunskap: Kanalisering Steg 1.

16-17 november.

Helhetshealing Steg 1,2 och 3

Helhetshealing Steg 1:

Du lär dig healingens grunder och hur en behandling går till. Du får helhetshealingen aktiverad och lär även hur du gör en chakrabalansering med mera.

Du får ett energiskydd som du har under en behandling och som du kan använda i vardagen.

Vi pratar om etiken i behandlingen och vad som är viktigt att tänka på.

Du tränar flera behandlingar.

Efter kursen har du möjlighet att ge både dig själv och dina närmaste behandling.

Kursen är 2 dagar kl 10-17 och priset är 2700 kronor. Det ingår kurslitteratur och fika.

24-25 augusti.

Helhetshealing Steg 2:

Efter repetition av steg 1 så går vi till en fördjupad nivå och vi går mer in på din personliga utveckling.

Vi pratar om skapandet utifrån hjärtat och du får helhetshealingen aktiverad på denna nivå.

Denna kursen lär du dig också hur du ger distansbehandling och hur du behandlar dig själv.

Kursen är 2 dagar kl 10-17 och priset är 2950 kronor. Det ingår kurslitteratur och fika.

Helhetshealing Steg 3:

Efter repetition av steg 1 och 2 så får du mer kunskap om energibalansering.

Du lär dig hantera olika former av blockeringar på olika plan i kroppen och vi pratar om din egna personliga utveckling.

Kursen är 2 dagar kl 10-17 och priset är 2950 kronor. Det ingår kurslitteratur och fika.


Regression

Du lär dig leda en klient till ett tidigare liv som är viktigt för

klienten att uppleva. Eleverna

tränar mycket och vi pratar om etik och regelverk så att du ska kunna genomföra trygga och säkra regressioner.

Vi använder inte hypnos.

Kursen är 2 dagar kl 10-17.

Pris: 2950 kronor. Det ingår kursmaterial och fika.

Förkunskap: Kanalisering steg 1.

13-14 juli.